Hieronder een voorbeeld hoe de Nuon , een vertrouwelijke overeenkomst gewoon op de site plaatst met het idee van "kijk eens hoe goed wij zijn".
Dit had onder elkaar moeten blijven maar kennelijk hoeft de nuon zich niet aan afspraken te houden.

Brief Nuon aan Greenpeace over invulling ?Stop Nuon? campagne

Nuon heeft vandaag een brief verstuurd aan Greenpeace als reactie op de campagne ?Stop Nuon?. In de brief wordt Greenpeace verzocht de campagne aan te passen en te stoppen met het massamediaal gebruiken van beeld- en merkrecht van Nuon. Zoals het logo, en andere kenmerkende elementen uit de huisstijl en campagne zoals de melodie en ons ?Niemand? personage.

De volledige brief vind je hieronder:

-----------------------------

Amsterdam, 12 november 2010

Geachte heer Thijssen, beste Joris,

Op 7 oktober hebben we een constructief gesprek gevoerd. Een van de onderwerpen die wij hebben besproken is de recent gelanceerde Greenpeace- campagne ?Stop Nuon?. Hiervoor hebben jullie een bewerking gemaakt van de Nuon televisiecommercial. Deze hebben jullie vertoond op jullie website, op Youtube en verspreid via social media. Nu zag ik dat het filmpje ook op diverse andere sites, zoals energievergelijkingssites te zien is, op de radio te horen is en op de tv te zien is. Hiermee is voor mij een grens bereikt.

Laat ik voorop stellen dat iedereen recht heeft op een mening. Het is dan ook niet mijn intentie om het voeren van een campagne onmogelijk te maken. Ik heb echter wel een bezwaar tegen de invulling van de campagne gericht op onze multi-fuel centrale in de Eemshaven.

De impact en toon van deze campagne is met het inzetten van de conventionele massamediale kanalen de duurzaamheiddiscussie ontstegen. Jullie zijn nu heel nadrukkelijk een massamediale anti-Nuon campagne aan het voeren. Hierbij maken jullie gebruik van ons beeld- en merkrecht zoals het Niemand personage uit de tv spotjes, logo en andere kenmerkende elementen uit de Nuon huisstijl en de melodie die onze radio- en tv spotjes begeleiden. Dat heeft consequenties voor ons zorgvuldig opgebouwde merk, onze goede naam en de campagne die we nu zelf aan het voeren zijn.

Om die reden verzoek ik je deze wijze van campagnevoering en de inbreuken op onze campagne-uitingen onmiddellijk te beŽindigen. In het geval dat jullie daar niet toe bereid zijn, zal ik de juridische afdeling van Nuon de geŽigende stappen laten nemen om dit te bereiken. Jullie reactie verneem ik graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk woensdag 17 november 12.00 uur. Ik vertrouw er echter op dat we de juridische weg niet hoeven te bewandelen. Als je op korte termijn hierover nog van gedachten wil wisselen, sta ik altijd open voor een gesprek.

Met vriendelijke groet,

Huib Morelise
CEO Nuon